Обстеження і аудити

Пара є одним з найбільш енергомістких теплоносіїв, тому втрати і витоки навіть у незначних кількостях можуть вести до значних витрат в річному контексті, тому що з кожним кілограмом пари втрачається величезна кількість теплової енергії. Це також стосується конденсату, який є хімічно очищеною водою з високим тепловмістом. Підприємство може бути обладнано найсучаснішими паровими котлами з карколомними цифрами в графі «ККД», однак енергоефективність пароконденсатной системи в цілому може знаходиться на низькому рівні внаслідок втрат на боці споживача. Однак крім неефективності в роботі ПКС можуть бути присутніми фактори, що впливають на безпеку виробничого процесу. Помилки під час проєктування та монтажу можуть призвести до постійних гідроударів, шуму, вібрації, витоку пари і конденсату.
Комплексний енергоаудит пароконденсатної системи або її окремої ділянки надасть можливість виявити всі джерела втрат або загрози, а також розробити заходи щодо їх усунення. Крім цього, в рамках енергоаудиту можуть бути розроблені рішення, що окреслюють перспективу розвитку теплоенергетичних систем підприємства протягом найближчих декількох років, що дозволить складати план впровадження енергоощадних заходів. Після закінчення енергоаудиту керівництво підприємства отримує звіт, в якому показані всі розроблені заходи з термінами окупності та іншими техніко-фінансовими показниками.

Обстеження і аудити